CHAT

15.07.2013 21:53

v pravém dolním rohu. Pokud jsem přítomen, můžeme spolu moudře, avšak krátce,  pohovořit.